Retouren

De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 werkdagen retour gezonden worden naar.

Adres:

Crystal Caves
Langesloot 1
8343 XC Zuidveen 


Voorwaarden:

  • De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.
  • De retourzending dient vooraf via e-mail bij Crystal Caves aangemeld te worden.
  • De naam van de klant en het ordernummer dienen duidelijk vermeld te worden op de retourzending, de enveloppe of begeleidend schrijven.
  • De zending dient verpakt te worden in de originele verpakking.
  • De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. 
Als er aan deze voorwaarden is voldaan ontvangt de klant, binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending (maar meestal eerder), het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening. 
 

 | Meer